💕 ОБЩИ УСЛОВИЯ на „TITANIC“

ИНТРИГУВАЩА  ИГРА  с  Мона ЕВЕТ ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА Организатор на Играта е Мона Евет, писателка и автор на романа „Академичният бардак„. Решението на организатора за провеждане на Играта съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за организатора и неговите представители. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА Играта ще се проведе в периода от 01.02.2021 до Прочетете повече…

 
Пиши ми.  
Искаш нещо да ми кажеш?
+