💕 ОБЩИ УСЛОВИЯ на „TITANIC“

ИНТРИГУВАЩА  ИГРА  с  Мона ЕВЕТ ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА Организатор на Играта е Мона Евет, писателка и автор на романа „Академичният бардак“. Решението на организатора за провеждане на Играта съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за организатора и неговите представители. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Искаш нещо да ми кажеш?
 
Пиши ми.
 
Искаш нещо да ми кажеш?
+