ИНТРИГУВАЩА  ИГРА  с  Мона ЕВЕТ

 • ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
  Организатор на Играта е Мона Евет, писателка и автор на романа „Академичният бардак„. Решението на организатора за провеждане на Играта съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за организатора и неговите представители.
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
  Играта ще се проведе в периода от 01.02.2021 до 07.03.2021г.
 • ОБХВАТ НА ИГРАТА: организира се на български език и се провежда във фен страницата на автора Мона Евет във социалната мрежа Facebook (Фейсбук) – www.fb.com/monaewet
 • ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
  Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което има регистрация и профил в платформата FACEBOOK. Участието в Играта не е обвързано с покупка на романа  „Академичният бардак“. Участието се извършва посредством следния механизъм:
  Във фен страницата на автора – Мона Евет (www.fb.com/monaewet) трябва да се сподели поста за ИГРАТА и да се хареса самата страница в социалната платформа Facebook. Печелившите ще бъдат обявени на страницата (www.fb.com/monaewet) на организатора на 08.03.2021 г.

 • НАГРАДИ НА ИГРАТА:  Мона Евет ще раздаде 3 броя TITANIC колиета. Повече информация за самите колиета може да откриете тук:   https://bit.ly/3cy1PBn Наградата се тегли в томбола на случаен принцип, посредством специализиран онлайн инструмент!!! На 08.03.2021 г., на случаен принцип ще бъдат изтеглени и обявени на страницата на организатора във Facebook, имената на победителите, които ще получат наградите. Всеки победител има право само на 1 награда! В седемдневен срок печелившият трябва да изпрати съобщение, в което да посочи имена, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата. В случай, че администраторът не успее да се свърже с печелившият и същият не потърси наградата си в срок до 3 работни дни от обявяването му, ще бъде изтеглен друг участник от играта. Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането й на посочения от него адрес на територията на Република България, чрез куриер за сметка на организатора.
 • ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА
  Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на страницата (www.fb.com/monaewet).
 • ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:   Фенове, които публикуват нецензурни текстове или накърняват репутацията на организатора неоснователно, както и общоприетите етични норми се дисквалифицират.
 • ЛИЧНИ ДАННИ
  Играта се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Съгласно действащото законодателство. Организаторът има право да оповести публично името на награденият участник и неговата награда от Играта. Обявяването на победителя (спечелил наградата) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Играта. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от организатора в база данни.
 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
  Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение. При прекратяване на Играта няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
 • ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Игра, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители.
 • Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Играта се решава по взаимна уговорка. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.  Платформата Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от играта. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (e-mail, адрес и име) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на Играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора www.fb.com/monaewet и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта. Настоящите условия са приети и одобрени от организатора.

Ако статията ти харесва, сподели я:
Категории: Новини

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

 
Пиши ми.  
Искаш нещо да ми кажеш?
+